ODALAR;MERSİN’İN MAKUS TARİHİ İÇİN ÖNEMLİ BİR KARARA İMZA ATTI.!
takipçi satın al instagram takipçi satın al twitter takipçi satın al tiktok takipçi satın al youtube abone satın al facebook takipçi satın al twitch takipçi satın al

Mersin Sondakika

ODALAR;MERSİN’İN MAKUS TARİHİ İÇİN ÖNEMLİ BİR KARARA İMZA ATTI.!

Mersin İli, Akdeniz İlçesi, Karaduvar Mahallesinde gerçekleştirilmesi planlanan TEKFEN Polipropilen Üretim Tesisi Yatırım Projesi ile ilgili olarak alınan 10.03.2020 tarih ve 5835 sayılı Çevresel Etki Değerlendermesi (ÇED) Olumlu kararının hukuka ve mevzuata aykırı olduğu ileri sürülerek iptali ve yürütmesinin durdurulması için 10.03.2020 tarih ve 5835 sayılı Çevresel Etki Değerlendermesi (ÇED) Olumlu kararının iptaline ilişkin MERSİN 2. İdare mahkemesine dava açmış bulunmaktayız.
Bu haber 2021-02-17 00:26:37 eklenmiş

TEKFEN Polipropilen Üretim Tesisi Yatırım Projesi ile ilgili olarak alınan 10.03.2020 tarih

ve 5835 sayılı Çevresel Etki Değerlendermesi (ÇED) Olumlu kararının hukuka ve mevzuata

aykırı olduğu ileri sürülerek iptali ve yürütmesinin durdurulması için 10.03.2020 tarih ve

5835 sayılı Çevresel Etki Değerlendermesi (ÇED) Olumlu kararının iptaline ilişkin MERSİN

2. İdare mahkemesine dava açmış bulunmaktayız.

Tesise itiraz için ana gerekçe olarak;

Dava konusu polipropilen üretim tesisine ait yerin dünya genelinde ve ülkemizde

bulunan tesislere nazaran yerleşim yerlerine çok yakın olduğu ve bu tür tesislerin genellikle

organize sanayi olarak nitelendirilen Polipropilen ve bu maddenin kullanıldığı plastik ve yan

yan sektörlerinin yer aldığı sanayi bölgeleri içinde yer almalarına rağmen dava konusu

projenin gerçekleştirileceği alanın bu niteliğe haiz bir alan olmadığı, aksine ilgili alanın içinde

bulunduğu bölgede bir takım ulusal ve uluslararası stratejilerin (Mersin limanı ve Serbest

Bölgenin Gelişme alanı, konteyner limanı, liman-otoyol kavşak bağlantısı) geliştirildiğinin,

Mersin-Adana Planlama Bölgesi 1/100.000 Ölçekli Çevre Düzeni Planında Enerji Üretim ve

Depolama Alanlarına ilişkin kompleks niteliğinde yer seçimi öngörülerinin mevcut olduğu

halde ÇED raporunda proje sahası için alternatif yer seçeneklerinin irdelenmediği ve kent

plan ilkelerine aykırılık içermediğini ifade etmiş bulunmaktayız.

Proje üretime geçtiği takdirde projede kullanılacak prosesin, araçların ve enerji

üretmek için kullanılacak yakıtın üreteceği emisyonların hava su ve toprak kirliliği yaratacağı,

çevredeki diğer sanayi tesislerin yarattığı kirliliğin de kümülatif olarak değerlendirilmesi

gerektiği, projenin yakındaki tarım ve yaşam alanlarına (60 metre yakınında konut alanı) ve

dolayısıyla insan sağlığına ciddi olumsuz etkileri olacağı, Deliçay deresinin debisi yetersiz

olduğundan su ihtiyacının (saatte 500 m3/sa, yılda 9 milyon m 3 su talebi) büyük oranının yer

altı su kuyularından karşılanacağı, bu durumun yeraltı sularının ve dolayısıyla bölgenin geçim

kaynağı olan tarım topraklarının tuzlanmasına ve bunun sonucunda tarım alanlarında ciddi

problemler başlamasına, toprak verimsizleşmesine neden olacağı, denize deşarj edilecek

suyun deniz ekosistemini bozucu etkileri olacağı, 5 mm çapında küçük bir ürün olan

polipropilenin taşınması ve depolanması aşamasında denize ve toprağa karışacak olması

nedeniyle çevre kirliliğine sebebiyet verileceği, uluslararası hukuk ve uluslararası

sözleşmelere riayet edilmediği açıkça ortadadır.

Ayrıca;

ÇED raporu ve Bilirkişi raporunda yatırım projesinin halk sağlığı başta olmak üzere

kent ve çevre sağlığını etkileyebilecek hiçbir veri ve unsurdan bahsedilmemiştir.

Çevresel Etki Değerlendirme ve Bilirkişi raporunda yatırımın gizliliği, bütünlüğü veya

ulaşılabilirliği bozulduğunda can ve mal kaybına sebep olabilecek veya ulusal güvenliği ve

kamu düzenini bozabilecek nitelikteki tesis veya altyapılar olarak tanımlanan kritik alt yapı

çalışmaları ile ilgili hiçbir analiz ve veri çalışması yapılmadığı görülmüştür. Türkiye’de

gerçekleştirilecek özel ve ağır projeler nezdinde uygulanan siber güvenlik politikaları ve kritik

altyapıların korunmasına yönelik durum tespiti ve kamusal/özel politikalara yer verilmemiştir.

İtiraz taleplerimize karşılık mahkemece açıklanan mahkeme raporunda yer alan

nedenlerle; hukuka aykırılığı açık olan dava konusu işlemin, uygulanması halinde telafisi güç

zararlar doğabileceğinden 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 27. Maddesi

uyarınca teminat alınmasızın ve itiraz yolu kapalı olmak üzere yürütmesinin durdurulmasına

Mersin 2. İdare mahkemesi tarafından 10/02/2021 tarihinde oybirliğiyle karar verilmiştir.

Mersin Akdeniz Karaduvar mahallesine yapılması düşünülen özel endüstri bölgesi ilan

edilen alan üzerine hazırlatılan ÇED olumlu başvuru dosyasının iptali Tmmob’a bağlı odalar

olarak memnuniyetle karşılanmıştır.

Ancak bu daha bir başlangıçtır söz konusu bölge halen Özel Endüstri Bölgesi olarak

devam etmekte ve 1/100.000 ölçekli Mersin Adana Çevre Düzeni Planında Özel Endüstri

Bölgeleri olarak planlıdır.

Yapılması düşünülen tesisin ilelebet tarihe karışması için Danıştayda devam eden Özel

Endüstri Bölgesi yer seçimi iptal edilmesi için açtığımız davanı ve Çevre Düzen Planı

değişikliği kararının da iptal edilmesi gerekmektedir.

TMMOB Mersin İl Koordinasyon Kurulu olarak ÇED iptal sürecindeki tutumumuz

özel endüstri bölgesi yer seçimi ve çevre düzeni planı iptal davalarında da ilgili meslek

odalarımız tarafından davacı ve müdahil davacı çatısı altında hassasiyetle takip edilmektedir.

 

Seyfettin ATAR

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB)

MERSİN İL KOORDİNASYON KURULU SEKRETERİ

 

Bilgisayar Müh. Odası Mersin İl Temsilciliği

Çevre Müh. Odası Mersin Şubesi

Elektrik Müh. Odası Mersin Şubesi

Fizik Mühendisleri Odası Mersin İl Temsilciliği

Gıda Müh. Odası Mersin Şubesi

Harita Müh. Odası Mersin İl Temsilciliği

İç mimarlar Odası Mersin İl Temsilciliği

İnşaat Müh. Odası Mersin Şubesi

Jeofizik Müh. Odası Mersin İl Temsilciliği

Jeoloji Müh. Odası Mersin İl Temsilciliği

Kimya Müh. Odası Mersin İl Temsilciliği

Maden Müh. Odası Mersin İl Temsilciliği

Makine Müh. Odası Mersin Şubesi

Mimarlar Odası Mersin Şubesi

Orman Müh. Odası Mersin İl Temsilciliği

Peyzaj Mimarları Odası Mersin İl Temsilciliği

Şehir Plancıları Odası Mersin İl Temsilciliği

Ziraat Mühendisleri Odası Mersin Şubesi


ETİKETLER :
Diğer TEKNOLOJİ haberleriYazarlar

Arşiv Arama
- -


Copyright © 2021 Haberonda.Net Gazetesi Tüm hakları saklıdır.
pendik evden eve nakliyatkartal evden eve nakliyattuzla evden eve nakliyatevden eve nakliyat