LİMAN KENTİ OLMAK İÇİN YANLIŞ PLANLAMA KARARI
takipçi satın al instagram takipçi satın al twitter takipçi satın al tiktok takipçi satın al youtube abone satın al facebook takipçi satın al twitch takipçi satın al
Mersin Sondakika

LİMAN KENTİ OLMAK İÇİN YANLIŞ PLANLAMA KARARI


Bu haber 2021-03-04 06:19:25 eklenmiş

ÇAĞDAŞ VE MODERN LİMAN KENTİ OLMAK İÇİN YANLIŞ PLANLAMA KARARLARINA

DUR DE !

Proje, Mersin İli, Akdeniz İlçesi, Mersin Limanı içerisinde yer alan Mersin Kruvaziyer ve

Konteyner Limanına “İlave Konteyner Dolgu Alanı ve Yeni Bir Kurvaziyer Liman Yapımı”

işlemlerini kapsamaktadır. Bu amaçla limana yanaşacak gemilerin draft derinliğini sağlamak

için proje kapsamında dip taraması işlemlerinin yapılması ve gemi seyir güvenliği açısından

ana mendirek ’in 100 m kısaltılması işlemleri proje kapsamına dâhil edilmiştir. Mersin Limanı

Genişleme Projesi Faz-2 Rıhtım Yapımı ve Dip Taraması ÇED raporu 26.03.2020 tarihinde

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından onaylanmıştır. Yukarıda bahsi geçen süreç

geçmişten günümüze dek Mersin Limanın genişlemesi için yapılan proje çalışmalarının

özetini içermektedir. ÇED raporunun onaylanması ile süreç son aşamasına gelmiş

bulunmaktadır. ÇED olumlu kararına göre inşası tamamlanmış olan 27.912 m2 ’lik alanın

güneyine ve batısına toplam 176.335 m2 (164.490 m2 konteyner limanı dolgusu + 11.845 m2

kurvaziyer liman dolgusu olmak üzere toplam 176.335 m2)’lik ilave dolgu alanı yapılacaktır.

Proje kapsamında yeni yapılacak dolgu nedeniyle, liman kurvaziyer özelliğini yitirecektir. Bu

nedenle, bu alanın yerine alanın güneyinde yeni yapılacak dolgu üzerinde (176.335 m2 dolgu

alanına dâhil) 11.845 m2 ’lik alana sahip yeni bir kurvaziyer liman oluşturulacaktır. Ayrıca,

yapılan modelleme çalışmaları sonucunda gemilerin rahatça yanaşabilmesi için ana

mendirek (doğu mendireği) 100 m kısaltılacak ve dip taraması yapılacaktır. Tarımsal amaçlı

değerlendiğimizde deniz canlıların çeşitliliği ve sayısı günden güne azalıyor. Kıyısal zona

müdahaleler sonucunda kıyıda yaşayan canlılar yeni yaşam alanları arayışına girmekteler.

Balıkçılık için uygun kıyı alanı azdır. Kıyı balıkçılığı için de uygun alanlar azdır. Bu nedenle

de korunması gerekmektedir. Ayrıca yavru balıklar kıyı alanlarında beslenerek hızla büyür ve

sürüler oluşturarak açık deniz alanlarına göç ederler. Tüm bu alanda yapılacak her türlü kıyı

doldurma faaliyetleri tüm su canlılarının beslenme, barınma üreme alanlarının tahrip

olmasına neden olacaktır. Gerçekleştirilmek istenilen önemli büyüklükteki ilave dolgu alanı

önerisinin mevcut sahil düzenlemeleri ve kara tarafındaki diğer kullanım ve fonksiyonlara

olası olumsuz etkileri göz önünde bulundurulmayarak geliştirildiği açıktır. Mersin Limanı

genişleme projesi gerekçeleri incelediğinde, mevcut planlarda öngörülen konteyner limanı

dolgu alanının iptal edilerek bunun yerine kent merkezi silüeti önüne set olacak ilave daha

büyük dolgu alanı öngörülmesinde deniz tarama ve dolgu maliyetlerinin birinci derecede etkin

olduğu görülmektedir. Ancak bunun yanı sıra kentin merkezi iş alanı niteliğindeki tarihi kent

merkezi ve yakın çevresindeki kullanım değerlerine, kentsel maliyetlere olacak olumsuz

etkileri ve hesapları değerlendirilmemiştir. Bu alan aynı zamanda kentin en büyük parkının

kıyı düzenlemesi ile kültür ve kongre merkezinin önünde, bunların bütünlüğünü, görsel ve

işlevsel yapısını tamamen ortadan kaldıracak nitelikte planlanmıştır. Proje ile önerilen ilave

dolgu alanı yapılıp, bununla birlikte tam kapasite işlem hacmi ile çalışılması durumunda

limanın mevcut kapılarından giriş çıkış yapan kamyon-tır sayısının yaklaşık 5 kat artması söz

konusu olacaktır. Proje ile sadece liman içi dolgu alanının ve kapasitesinin arttırılması

amaçlanırken ulaşım bağlantılarının güçlendirilmesi, kent içi ulaşım faaliyetleri ile limandan

çıkacak kamyon-tır trafiğinin ayrıştırılması, doğrudan otoyol ve karayolu bağlantı

olanaklarının sağlanması, limanın bugünkü kapasitesinde bile sorunlar yarattığı bilinen giriş

ve çıkışlarının yeniden düzenlenmesi gibi planlama konularını göz önünde bulundurmadığı,

bu konularda projenin çözüm öngörüsü sunmadığı görülmektedir. Dünyanın ünlü liman

kentlerinin Mersin’deki gibi kent merkezleri ile bütünleşmiş limanların bulunduğu gelişmiş

örneklerinde, liman sahası planlanmasında merkez ve kentsel yerleşik alanların dışına

yönelme eğilimleri ve planlama stratejileri geliştirildiği, kent içinde kalan limanların genişleme

alanlarının kentin dış bölgelerinde belirlendiği bilinmektedir. Çağdaş ülkelerde liman sahası

planlamasında kent dışına yönelme söz konusudur. Kent içinde kalan limanların genişleme

alanları kentin dış bölgesinde belirlenmektedir. Gelişmiş ülkelerde zaman içinde eski limanlar

kent merkezinin dışına doğru genişletilirken eski liman alanları kentsel kullanımlar için

ayrılmış, yat limanı, turizm tesisi ve benzeri kentsel tesisler yapılmıştır. Rapor sonucunda

görülmüştür ki kentimiz bir kez daha stratejik kararlar üzerinden değil belirli grupların

öngördüğü hedefler üzerinden kentsel kararlar üretmeye ve uygulamaya çalışılmaktadır.

Çağdaş ve Modern liman kentlerinde liman alanları düzenlenir iken sadece deniz içerisinde

yapılacak dolgu alanlarının teknik özellikleri değil sosyo ekonomik, çevresel ve kentsel

kaygılar ele alınarak planlanmaktadır. Maalesef ülkemizde kentliye ait olan limanların üst

kullanım hakkını elinde bulunduran gruplar imzaladıkları sözleşmelere dayanarak kentlerin

stratejik planlarının uygulamasını geciktirecek hamleler yapmaktadır. Taşıma kapasitesine

ulaşmış limanlar genişletilmeye çalışılmakta bu süreçte harcanan giderler ise vergi gelir

kaybına sebep olmakta ve en önemlisi mevcut limanlar genişleme projeleri ile kentimizin

yarım asırdır beklediği ve çevre düzeni planında yer seçimi tamamlanan ana konteyner

limanı yatırım programına alınması konusu gündeme gelmemektedir. Söz konusu proje ile

yapılması düşünülen dolgu alanı ile sadece deniz içerisinde bir takım imalatlar planlanmakta

bu planlar üzerinde kentimizin tarihsel açısından en önemli simgelerinden olan Mersin

Limanının kent ile olan kentsel ilişkileri göz ardı edilmektedir. Mevcut limanın batı

istikametinde gelişmesi Atatürk Parkı gibi şehrin simge rekreasyon alanının silüetini

etkilemesi, dolgu alanının kentimizin en önemli ve en yoğun bulvarlarından İsmet İnönü

Bulvarı ve şehrin doğu girişinin ulaşım sistemine yük getirmesi kentsel anlamda sorunların

ortaya çıkmamasını talep ediyoruz. Keza yapılması düşünülen Liman Çevresinde Özel proje

alanları, Mersin Büyükşehir Belediyesi’ne ait kentsel tasarım projelerinin bulunması ve bu

süreçte bütün projelerin temel ulaşım ağının Kentin giriş noktasında yer alan İsmet İnönü

Bulvarı olması ulaşım açısından kentimize getirecek yükün en temel göstergesidir. TMMOB

Mersin İl Koordinasyon Kurulu olarak kentimize yapılacak liman yatırımlarının üst ölçek

planlarla ve stratejilerle belirlenmesi gerektiğini savunuyoruz. Ayrıca: Bölgesel kalkınma

(ekonomik ve sosyal), Ulaşım planlanması (limanlar, iç ulaşım bağlantıları), Alt projeleri ve

ülke genelindeki ekonomik kalkınmaya hız kazandıracak sanayi endüstri ve tarım sektörleri

gibi ana girdileri destekleyecek ve kalkındıracak potansiyel içerisinde olan çevre dostu

çağdaş limanın projelendirilmesini talep ediyoruz. TMMOB İl Koordinasyon Kurulu olarak

hazırladığımız raporu ise kamuoyuna sunmaktan onur duyarız.

Saygılarımızla

 

Seyfettin ATAR

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB)

MERSİN İL KOORDİNASYON KURULU SEKRETERİ

 

Bilgisayar Müh. Odası Mersin İl Temsilciliği

Çevre Müh. Odası Mersin Şubesi

Elektrik Müh. Odası Mersin Şubesi

Fizik Mühendisleri Odası Mersin İl Temsilciliği

Gıda Müh. Odası Mersin Şubesi

Harita Müh. Odası Mersin İl Temsilciliği

İç Mimarlar Odası Mersin İl Temsilciliği

İnşaat Müh. Odası Mersin Şubesi

Jeofizik Müh. Odası Mersin İl Temsilciliği

Jeoloji Müh. Odası Mersin İl Temsilciliği

Kimya Müh. Odası Mersin İl Temsilciliği

Maden Müh. Odası Mersin İl Temsilciliği

Makine Müh. Odası Mersin Şubesi

Mimarlar Odası Mersin Şubesi

Orman Müh. Odası Mersin İl Temsilciliği

Peyzaj Mimarları Odası Mersin İl Temsilciliği

Şehir Plancıları Odası Mersin İl Temsilciliği

Ziraat Mühendisleri Odası Mersin Şubesi


ETİKETLER :
Diğer YEREL haberleri

Yazarlar

Arşiv Arama
- -

Copyright © 2021 Haberonda.Net Gazetesi Tüm hakları saklıdır.
pendik evden eve nakliyatkartal evden eve nakliyattuzla evden eve nakliyatevden eve nakliyat