YENİŞEHİR İLÇESİ ÇİFTLİK MAHALLESİ 683 NUMARALI PARSELE AİT İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ DEĞERLENDİRME RAPORU
takipçi satın al instagram takipçi satın al twitter takipçi satın al tiktok takipçi satın al youtube abone satın al facebook takipçi satın al twitch takipçi satın al
Mersin Sondakika

YENİŞEHİR İLÇESİ ÇİFTLİK MAHALLESİ 683 NUMARALI PARSELE AİT İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ DEĞERLENDİRME RAPORU


Bu haber 2021-04-04 20:57:54 eklenmiş

TMMOB Mersin İl koordinasyon kurulu olarak kentimize yapılan bütün projeler TMMOB Bünyesinde yer

alan meslek disiplinleri ile birlikte incelenmekte ve gerekli bütün veriler toplanarak kamuoyu ve ilgili

kurumlar ile paylaşılmakta ve süreçler takip edilmektedir.

 

 Mersin İli Yenişehir İlçesi Çiftlik Mahallesi sınırları içerisinde yer alan 683 parsel tapu kaydında

Çiftlik Mahallesi sınırlarında konumlanmasına rağmen sınırdaşı olan Mezitli İlçesi Kaleköy

Mahallesi sakinlerinin tarım arazileri içerisinde yer almaktadır.

 Söz konusu parsel 2000 li yıllarda kapatılan Çiftlikköy Belediyesi tarafından onaylanan planlarda

mülkiyeti Hazine arazisinde kalmasından dolayı imar planlarında ÇÖP TOPLAMA ALANI olarak

planlanmış ancak belirli bir süre kullanılmaya çalışılmış ancak yakın çevresinde tarım arazilerinin

bulunmasından dolayı daha sonra o faaliyet durdurulmuştur.

 Daha sonraki süreçte söz konusu parsel Kamu Hizmet alanı olarak imar planlarında işaretlenmiş

ancak söz konusu parselin herhangi bir imar uygulama işlemi yapılmamıştır.

 Yaklaşık 30 yıllık planlama süreci bulunan Mersin Üniversitesinin yakınında yer alan bu alan 2019

yılında TOKİtarafından devralınıyor ve sonraki süreçte KAMU HİZMET ALANI olarak planlı

kısım küçük sanayi sitesi, Ticaret Alanları, Akaryatık İstasyonu olarak yaklaşık % 15-20

aralığında bir terk miktarı ile plan değişikliği onaylanmıştır.

 Kentimiz son dönemde sürekli bir Küçük Sanayi Sitesi arayışı içerisinde yer almaktadır. Ancak

öneri alanları sadece büyük ova kapsamında yer alan tarım arazilerinin çevresinde daha önce belde

belediyeleri tarafından rasyonel planlama süreçleri bulunmayan artık imar parsellerine rant yükleme

amacı taşımaktadır.

 Bu öneri alanlarının amacı Tarım Bakanlığının kentimizde tarım dışı kullanım kararlarında

KALEKÖY ve DAVULTEPE Mahallesinin kuzey kısımlarını büyük ova kapsamında veekili

dikili tarım arazilerinin bulunmasından dolayı bu bölgeleri tarım alanı dışında herhangi bir vasıfla

değerlendirmeme kararı almıştır. Ancak son dönemde sürekli geçmiş dönemde yer seçimi hatalı

olarak imara açılan ve mülkiyeti kamunun elinde bulunan arazilerin Küçük sanayi sitesi, Ticaret

Alanları, olarak işlevlendirmek akabinde çevresinde yer alan tarım arazilerinin gelecekte imar

planlarına dahil edilmesi hedeflenmektedir.

 Mersin Büyükşehir Belediyesi 1/5000 Ölçekli Nazım imar planları incelendiğinde Mezitli ve

Yenişehir İlçe Sınırları içerisinde KÜÇÜK SANAY SİTESİ olabilecek birçok imarlı parseller yer

almaktadır. Ancak maalesef son dönemde yer alan kooperatif ve sanayi sitesi girişimlerinin temelini

hazine arazisine ait parseller oluşturmakta olup bu yönde bir bakış açısı ile kentimizde rasyonel bir

sanayi gelişiminin oluşması mümkün gözükmemektedir.

 Oysaki Tarım arazilerimizi koruyacak şekilde ülke/bölge/il düzeyinde arazi kullanım planlaması

yapılmalı, ilgili kurumlarla işbirliği yapılarak ulusal plan hiyerarşisinde bu planların yeri ve gücü

tanımlanmalıdır. Büyük Ova Koruma Alanları dahil verimli tarım alanları korunmalı ve amacı

dışında kullanılmamalıdır. Korunan tarım arazilerimizde üretim miktarı artışı, ürün çeşitliliği ve

üretim sürekliliğini sağlayan tarımsal üretim planlamasına geçilmeli; tarımsal ürün dışalımı

 

kısıtlanmalı, girdi maliyetleri düşürülerek ürün desteklerinin artırılmasına yönelik çalışmalara derhal

başlanmalıdır.

 Tarım arazileri insanı ve insanlığı doyurur, öldürmez. Tarım arazilerimizi öldürerek geleceğimiz yok

etmeyelim, aç kalmayalım. Ülkemizde ve ilimizde sanayi tesisi kurmaya, konut yapmaya uygun

nitelikte yeterli miktarda arazi mevcuttur. Alternatif alanlar mevcutken kolaycı yaklaşımlarla verimli

tarım arazilerimizi imara açmayalım. Toprağımızı koruyalım, kentimizi koruyalım, narenciye

bahçelerimizi koruyalım, insanlığımızı koruyalım, geleceğimizi hep birlikte planlayalım.

TMMOB Mersin İl koordinasyon kurulu olarakgerek bilimsel açıdan, gerek arazi kullanım planlaması

mantığı açısından, gerekse anayasal ve yasal mevzuat gereği Kale ve Çiftlik Mahallerindeki mutlak tarım

arazileri koşulsuz korunmalıdır. Buradaki nitelikli toprakların ve verimli tarım arazilerinin sanayi kullanımı

ve kentsel yerleşime açılması mutlaka önlenmelidir. Bu konuda gerekli bilimsel itirazlarımızı ilgili kamu

idarelerine yapacağımızı, yargı yolu dahil, toplumsal mücadele dahil, yasal yetkilerimizi sonuna kadar

kullanacağımızı kamuoyuna duyururuz. 

 

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB)

Mersin İl Koordinasyon Kurulu Adına

Mersin İl Koordinasyon Kurulu Sekreteri

Seyfettin ATAR

Bilgisayar Müh. Odası Mersin İl Temsilciliği

Çevre Müh. Odası Mersin Şubesi

Elektrik Müh. Odası Mersin Şubesi

Fizik Mühendisleri Odası Mersin İl Temsilciliği

Gıda Müh. Odası Mersin Şubesi

Harita Müh. Odası Mersin İl Temsilciliği

İç Mimarlar Odası Mersin İl Temsilciliği

İnşaat Müh. Odası Mersin Şubesi

Jeofizik Müh. Odası Mersin İl Temsilciliği

Jeoloji Müh. Odası Mersin İl Temsilciliği

Kimya Müh. Odası Mersin İl Temsilciliği

Maden Müh. Odası Mersin İl Temsilciliği

Makine Müh. Odası Mersin Şubesi

Mimarlar Odası Mersin Şubesi

Orman Müh. Odası Mersin İl Temsilciliği

Peyzaj Mimarları Odası Mersin İl Temsilciliği

Şehir Plancıları Odası Mersin İl Temsilciliği

Ziraat Mühendisleri Odası Mersin Şubesi


ETİKETLER :
Diğer GÜNDEM haberleri

Yazarlar

Arşiv Arama
- -

Copyright © 2021 Haberonda.Net Gazetesi Tüm hakları saklıdır.
pendik evden eve nakliyatkartal evden eve nakliyattuzla evden eve nakliyatevden eve nakliyat