takipçi satın al instagram takipçi satın al twitter takipçi satın al tiktok takipçi satın al youtube abone satın al facebook takipçi satın al twitch takipçi satın al
Mersin Sondakika

GRUP FİRMASINDAN TEMİN EDİLECEK VE ALINACAK HİZMETLER NEDENİYLE KATMA DEĞER VERGİSİ TEVKİFATI YAPILIP YAPILMAYACAĞI


Bu makale 2021-02-19 21:40:30 eklenmiş
Ahmet AKIN
?=NewsCategoryWrite($Author_Data->name) ?>

GRUP FİRMASINDAN TEMİN EDİLECEK VE ALINACAK HİZMETLER

NEDENİYLE KATMA DEĞER VERGİSİ TEVKİFATI YAPILIP YAPILMAYACAĞI

 

Üç ayrı tüzel kişiliğe sahip şirketin bulunduğu, grup şirketine ait ortak işlemler için ayrı

departmanların ve yöneticilerin bulunmaması nedeniyle tek bir departman üzerinden

işlemlerin yürütüldüğü durumlarda; ortak masrafların paylaşılmasına ilişkin hizmet

sözleşmesi düzenlenerek, elektrik, su, doğalgaz ve işgücü kullanımı diğer grup

şirketlere fatura edilebilmektedir. Her hangi bir kar marjı ilave edilmeden yapılan

personel maliyeti yansıtma işleminin katma değer vergisinin (KDV) konusuna girip

girmediği, bu işlemin KDV'ye konu olması halinde ise KDV tevkifatına tabi olup

olmadığı hususu aşağıda belirtildiği şekilde olacaktır.

3065 sayılı KDV Kanununun;

- 1/1 inci maddesinde, ticari, sınai, zirai faaliyet ve serbest meslek faaliyeti

çerçevesinde Türkiye'de yapılan teslim ve hizmetlerin KDV'ye tabi olduğu,

- 9 uncu maddesinde, vergi alacağının emniyet altına alınması amacıyla vergiye tabi

işlemlere taraf olanları vergi alacağının ödenmesinden sorumlu tutma konusunda

Bakanlığın yetkili olduğu,

- 27/2 nci maddesinde, bedelin emsal bedeline veya emsal ücretine göre açık bir

şekilde düşük olduğu ve bu düşüklüğün mükellefçe haklı bir sebeple açıklanamadığı

hallerde matrah olarak emsal bedeli veya emsal ücretinin esas alınacağı hüküm

altına alınmıştır.

Bu yetkiye dayanılarak yayımlanan KDV Genel Uygulama Tebliğinin "İşgücü Temin

Hizmetleri" başlıklı (I/C-2.1.3.2.5.) bölümünde; Tebliğin (I/C-2.1.3.1/a ve b)

bölümünde sayılanlara, faaliyetlerinin yürütülmesi ile ilgili işlemlerde kullanacakları

işgücünün sağlanması şeklinde verilen hizmetlerde (işgücü temin hizmeti alımlarında)

alıcılar tarafından (9/10) oranında KDV tevkifatı uygulanacağı belirtilmiştir.

Buna göre, ana şirket tarafından grup şirketlerine sunulan ortak işgücü

kullanımına dair personel maliyeti yansıtma işlemleri, genel esaslar

çerçevesinde KDV'ye tabi bulunmakta olup, personellerin verdiği söz konusu

hizmetler grup şirketlerinin sevk ve idaresinde yürütülmediğinden, İşgücü

Temin Hizmeti kapsamında tevkifata tabi değildir. Diğer taraftan, söz konusu

hizmet bedellerinin emsal bedele uygun olarak KDV'ye tabi tutulması gerekmekte

olup, bu hizmetlerin sunumunda çalışan personelin ücretinden düşen paya göre (salt

maliyet üzerinden) bedel hesaplanması uygun değildir.

Öte yandan, elektrik, su, doğalgaz tüketimlerine ilişkin fatura bedellerinin kullanım

miktarına göre bire bir paylaşılması halinde, hizmetten faydalanan grup şirketlerinin

adına düzenlenen faturalarla ilgili bedellerin yansıtılmasında, asıl işlemin tabi olduğu

oranda KDV hesaplanması gerekmektedir.

Diğer taraftan transfer fiyatlandırmasına konu iki işlemin bulunduğu aşikardır. Bu

işlemlerden biri; elektrik, su, doğalgaz masraflarının karşılıklı olarak ilişkili şirketler

arasında aynen yansıtılması; diğer işlem ise ortak personellerin ilgili şirket için hizmet

verdiği sürelere isabet eden ücretlerinin ilgili şirkete fatura edilmek suretiyle

yansıtılmasıdır. Bu kapsamda ilk işlemin ilişkisiz taraflardan sağlanan hizmetlerin

hizmetten fayda sağlayan tarafa doğrudan yansıtılması şeklinde gerçekleştiği

anlaşılmaktadır.

 

ahmetakınmersin@gmail.com

www.ahmetakin.com.tr

Diğer yazıları...

Yazarlar

Arşiv Arama
- -

Copyright © 2021 Haberonda.Net Gazetesi Tüm hakları saklıdır.
pendik evden eve nakliyatkartal evden eve nakliyattuzla evden eve nakliyatevden eve nakliyat